Választott nemzet – Marczali Henrik élete és munkássága

4800 Ft

Marczali Henrik volt Magyarországon az első professzionális történetíró és a forráskritikát az oktatásban meghonosító egyetemi tanár. Német, francia és angol kollégái között nagy hírnévnek örvendett, egyik angol kortársa 1913-ban a magyar történettudomány legkiválóbb teljesítményeként értékelte munkásságát, amely révén a magyar történetírás kitört a provincializmusból. Öt monográfiát írt, több sorozatot szerkesztett, ezek közül számos kötetnek egyben szerzője is volt. Életműve több mint tízezer oldalt és csaknem félezer tételt tesz ki. Tanítványai közül neves történészek sokasága került ki: Domanovszky Sándor, Szekfű Gyula, Eckhart Ferenc, Madzsar Imre, Hóman Bálint, Szentpétery Imre, Hajnal István, Gombos F. Albin, Tóth Zoltán, Szabó Dezső, Benisch Artúr, Grünwald Fülöp és Büchler Sándor. Az 1919-et követő kurzus berendezkedése idején nevét meghurcolták, kiszorították az egyetemről, 1924-ben Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter nyugdíjazta. Az intézményes keretek nélkül is élete végéig keményen dolgozott.A monográfia Marczali Henrik pályaképét, történetírói és tanári munkásságát rajzolta meg, követi életét apja, Morgenstern Mihály rabbi marcali házától saját családjának József körúti lakásszalonján keresztül a Pesti Izraelita Hitközség amerikai úti szeretetkórházáig. A könyv rekonstruálja történeti elbeszélése témáit, alaptételeit és érvelését, elméleti előfeltevéseit, kulcsfogalmait, korszakolását és önazonosságát. A feldolgozás módszere eszmetörténeti és interdiszciplináris: a művek belső (tematikus) rekonstrukciója és historiográfiai kontextusba helyezése, a viták feldolgozása a kontextualista eszmetörténet beszédaktus-elméleti megközelítésén, a kulcsfogalmak meghatározásán, a diskurzusok elemzésén alapul.A kötetet gazdag apparátus egészíti ki: képek és dokumentumok, valamint Marczali Henrik műveinek eddigi legteljesebb jegyzéke és meghirdetett egyetemi óráinak listája.

Cikkszám: 76809 Kategória:

Leírás

Szerző: Marczali Henrik

Műfaj: Történelem

Kiadó: Balassi Kiadó Kft.