Ézsau három könnycseppje

6500 Ft

És fölemelte Ézsau hangját és sírt. A bibliai történetben csak ezt a rövid mondatot olvashatjuk arról, milyen hatással volt Ézsaura testvéröccsének, Jákóbnak csele, amellyel elorozta tőle az atyai áldást. A későbbi zsidó hagyomány Ézsaut Rómával, Jákóbot pedig Izraellel azonosította. Egy rabbinikus legenda szerint a bibliai Ézsau valójában három könnycseppet ejtett: emiatt robbant ki három háború a zsidók és rómaiak között az első és második század folyamán. Az első háborút Nero császár alatt kezdték és Vespasianus idején fejezték be (Kr. u. 66-73), s azzal a következménnyel járt, hogy a rómaiak lerombolták a Második Templomot, sőt egész Jeruzsálemet a földdel tették egyenlővé. A második felkelés Traianus alatt tört ki, és mélyen megrázta a keleti diaszpórát (Kr. u. 115-117). Végül a harmadik felkelést Hadrianus alatt vívták (Kr. u. 132-136), melynek következtében Jeruzsálemnek és Júdeának még a nevét is eltörölték a győztes rómaiak, sőt a zsidók ettől kezdve lábukat sem tehették be a Szent Városba. Az eleve kudarcra ítélt felkelések olyan súlyos következményekkel jártak, amelyek részben máig is meghatározzák a zsidóság életét. Éppen ezért ajánljuk e könyvet mindazoknak, akik a napjainkban is forrongó közel-keleti térség múltjával is közelebbről akarnak megismerkedni.

Cikkszám: 78720 Kategória:

Leírás

Szerző: Grüll Tibor

Műfaj: Történelem

Kiadó: Balassi Kiadó Kft.