Jason Stanley:

Így mûködik a fasizmus

Esszé
Ár: 3000.00 Ft

"Ezt a könyvet figyelmeztetésként írtam a fasiszta politikáról, mindenekelõtt annak a retorikának a veszélyérõl, amely a közbeszédbe beszivárogva, félelmet és haragot szítva igyekszik etnikai és vallási megosztottságot gerjeszteni." Kiemeli: a fasizmus elleni harc nem egyetlen döntõ ütközet, sokkal inkább örökre szóló demokratikus elkötelezõdés. Stanley nagyívû elemzése a rabszolgatartó Egyesült Államoktól és az európai gyarmatbirodalmaktól a fasiszta Olaszországon és a náci Németországon át a délszláv háborúkon és a ruandai népirtáson keresztül a napjainkban egyre inkább elõretörõ szélsõjobboldali nacionalista rezsimekig vizsgálja a fasiszta retorika szolgálatába állított eszközöket -a valóság felszámolását, az áldozati tudat felszítását, a törvény és rend politikáját, a szexuális szorongás kiélezését. Bemutatja, hogyan erõsíti egymást kölcsönösen a teljhatalmú vezetõ alá rendelt társadalmi berendezkedés, a hierarchikus vállalati szerkezet és a patriarchális családmodell.

Kiadó: Théátre le Levain