Joszif Brodszkij:

Karácsonyi versek

Vers
Ár: 3000.00 Ft

"Brodszkij azt a határvidéket térképezi fel, ahol a remény hitté változik, mert kétségbeesetten szükségünk van hitre, mert sehogy sem tudunk jól élni ebben az életben anélkül, hogy hinnénk valamiben, ami túl van a puszta létezésünkön." Michael Austin 1962-ben, azaz huszonkét éves korában írta Joszif Brodszkij az elsõ "karácsonyi köszöntõjét az Istenember" születésnapjára. Õ maga fogalmazott így, visszatekintve, élete vége felé, amikor már egész ciklus született ilyen költeményekbõl. Az a legelsõ költemény, a "Karácsonyi románc" ma már az orosz költészet rejtélyes, sokat elemzett, véglegesen talán nem is megfejthetõ klasszikusa. Mint ahogy sok más vers is gyakran idézett klasszikus lett: a "Menekülés Egyiptomba", a "Karácsonyi csillag", a "Bölcsõdal", a "Szónoklat a kiömlött tejrõl". A költemények jó része magát a krisztusi történetet idézi meg: a gyermek Jézus rácsodálkozását a világra, sorsa megsejtését, az aggódó Mária alakját - s mindazt, amit a mûvészek azóta is oly sokszor próbáltak már elképzelni. S vannak versek, melyekben a költõ önmagát mint az ateista Szovjetunióban vergõdõ embert mutatja meg. Ez a kis könyv így nemcsak egy nagy költõ ajándéka karácsonyra, hanem költészetének kvintesszenciája is: gondolatilag, formailag, érzelmi amplitúdójában is roppant változatos ciklus, amely ugyanakkor a hitrõl való elmélkedés és az emberi sorsot vállaló keresztény Istennel való törõdés, vívódás, együttérzés csodás történetévé áll össze. Kétnyelvû kiadásban, Soproni András fordításában jelenik meg a kötet, melyet Keresztes Dóra illusztrációi díszítenek.

Kiadó: Helikon