Radnóti Zsuzsa:

Megmozdult irodalom

Tanulmánykötet
Ár: 4800.00 Ft

Radnóti Zsuzsa (1938), Kossuth- és Jászai Mari-díjas dramaturg, a Vígszínház vezetõ dramaturgja pályájának, publikációinak és közéleti megszólalásainak válogatott gyûjteményét tartja kezében az olvasó, amely a magyar dráma és a magyar színházi szcéna elmúlt több mint százhúsz évét veszi górcsõ alá. A szerzõ az 1950-es évek végétõl kezdõdõen mutatja be meghatározó kortárs drámaíróinkat és színházi megjelenésüket, valamint fogadtatásukat egészen napjainkig. A kötet bevezetõ tanulmánya arra is vállalkozik, hogy a színházi dramaturgia szemszögébõl láttassa a színház és a kortárs drámairodalom összefüggéseit és trendjeit. Az elmúlt évtizedekben nem született ilyen, a kortárs magyar drámának és a drámák színpadi sorsának elemzõ bemutatására vállalkozó munka. A Megmozdult irodalom érvényesen és élvezetesen beszél tizennégy meghatározó jelentõségû magyar drámaíróról, köztük a komor drámák és pesti komédiák alkotójáról, Füst Milánról vagy az abszurdot hazánkban útjára indító Mészöly Miklósról és a groteszk kiteljesedését hozó Örkény Istvánról, de a korszakok krónikásáról, Spiró Györgyrõl is, továbbá a nemrégiben tragikus hirtelenséggel elhunyt Térey Jánosról is. Az írói arcképek között olyan szerzõk drámaírói munkásságába is bepillantást nyerhetünk, akik nem drámai alkotásaikról ismertek elsõsorban. Ilyen például Esterházy Péter, de szó esik a független színházak kiemelkedõ alakjairól - így például Pintér Béláról -, újításaikról, mûhelymunkáiról. A kötet válogatást nyújt még Radnóti Zsuzsa közéleti megszólalásaiból, s személyes hangvételû írások is olvashatók a szerzõrõl olyan neves kortárs drámaírók tollából, mint Spiró György vagy Háy János.

Kiadó: Kossuth