Kosztolányi Dezsõ:

Boszorkányos esték

Tanulmánykötet
Ár: 4990.00 Ft

Jelen kiadás Kosztolányi Dezsõ elsõ két novelláskötetének, az 1909-ben megjelent Boszorkányos estéknek és az 1911-es Bolondoknak az anyagát adja közre: az elõbbiben huszonkilenc szöveg jelent meg, az utóbbiban tizenöt. Kiadásunk, miként a sorozat eddigi, rövidprózai írásokat közreadó darabjai, kötetelvû, azaz megtartottuk az eredeti kötetkompozíciókat, alapszövegnek az elsõ kiadásokat tekintettük, ezt egészítik ki lapalji jegyzetekben az egyes változatok eltérései. Akad olyan novella, amelyet tucatnál is többször közöltek korabeli lapok, illetve az író saját kötetei. Jelen kiadás számos sajtótörténeti érdekességet is tartalmaz: a Boszorkányos esték és a Bolondok megjelenési idején, a Trianon elõtti Magyarország területén számos lap mûködött, Kosztolányi pedig élt az e rendkívül gazdag hálózat kínálta lehetõségekkel. Kötetünk editio maior, a szövegközlést és az ahhoz tartozó jegyzetanyagot keletkezés-, kiadás- és recepciótörténet, tárgyi és nyelvi magyarázatok és tájékoztató bibliográfia egészíti ki.

Kiadó: Kalligram