Götz Aly:

Az egyensúlyát nem találó nép

Tanulmánykötet
Ár: 3900.00 Ft

Hitler népállama címû monográfiája és a magyar zsidók üldöztetésérõl és elpusztításáról szóló Az utolsó fejezet címû könyvét a magyar közönség is ismerheti. Kötetünk a német-zsidó együttélés különféle korszakait pásztázza végig. A legrégebbi történet az 1510-es évbe visz el bennünket, amikor Berlinben egy bírósági eljárásnak álcázott pogrom keretében 51 gazdag zsidó polgárt fosztottak meg vagyonától és életétõl. Götz Aly mélyebb történelmi kontextusba ágyazza fõ témáját, a nemzetiszocialista korszakot. Újdonságnak számít a hitleri korszak elemzése gazdaságtörténeti szempontból, mert ez ad igazi választ arra, hogy a német társadalom túlnyomó része miért volt Hitlernek oly mértékben elkötelezett híve egészen a háború végéig. A német költségvetés a magánbankokkal együtt valósággal kifosztotta a megszállt országokat, és az elhurcolt zsidók vagyonával finanszírozta gyilkos háborúját. Eközben az ország (árja) német lakosai viszonylagos jólétben éltek, s a zsidó házak és vagyonok fosztogatásával még gazdagodtak is. Kötetünk felveti a nemzetiszocialista hatalmat kiszolgáló történészek személyes felelõsségét, valamint azokét az orvosokét is, akik az eutanáziaprogram keretében gyermekeket gyilkoltak. Tudományos karrierek épültek az így szerzett anatómiai adatok elemzésére. Aly felderítette a laboratóriumi preparátumok eredetét, és erõfeszítéseinek köszönhetõen a meggyilkoltak földi maradványai örök nyugalomra leltek egy müncheni temetõben.

Kiadó: Múlt és Jövõ