Kershaw:

A Pokolba és vissza

Történelem
Ár: 6990.00 Ft

A 20. század elsõ fele Európa katasztrófákkal átszõtt korszaka, az emberiség történetének példátlanul erõszakos, drámai és egyúttal lebilincselõ idõszaka. Ian Kershaw kötete átfogó tudósítást ad a történelem e sûrû szövésû periódusáról, az I. világháború kitörését megelõzõ idõszaktól kezdve Hitler felemelkedésén keresztül a II. világháborút követõ európai hatalmi berendezkedés sajátosságaiig. Bemutatja a történelemformáló karaktereket és a háborúk erõszakos sokkhatását az európai társadalmak történetére. A szerzõ négy fõ tényezõt határoz meg az európai kataklizmák kiváltó okaként: az etnikai alapú nacionalizmust, a csillapíthatatlan revizionista törekvéseket, a feloldhatatlan osztályellentéteket, amelyek az oroszországi forradalomban konkrétan testet is öltöttek, valamint a kapitalizmus agóniáját. A metszõen pontos, brilliánsan megírt mû bepillantást enged az európai történelem viharos korszakába, amely máig hatóan alakította nemcsak a kontinens, hanem az egész világ történetét is.

Kiadó: Kossuth