Csunderlik Péter:

Csupa hajdani eszelõs

Tanulmánykötet
Ár: 3200.00 Ft

Csupa hajdani eszelõs Csunderlik Péter a magyarországi baloldali radikális mozgalmak és a Tanácsköztársaság történetének és emlékezetének kutatója, sokat dolgozó, író és vitatkozó történész, aki nem - csak tudományos folyóiratokban, de újságokban és hetilapokban is rendszeresen publikál. Az 1918-1919-es forradalmak centenáriumán "tudományos publicisztikák" sorában hadakozott a közkeletû történelmi tévedésekkel vagy egyenesen hazugságokkal, és bírálta a Nemzeti Együttmûködés Rend - szerének emlékezetpolitikáját. A kötet válogatást ad a fiatal történész elmúlt években született cikkeibõl és recenzióiból. A néhol provokatív, de mindig elgondolkodtató, informa - tív, színes és humort sem nélkülözõ szövegekben "rövidlátó Supermanként" elevenedik meg Tisza István, megismerhet - jük Károlyi Mihályt, aki köztársasági elnökként a saját birtokán kezdte a földosztást, vagy éppen Jászi Oszkárt, akinek tévedéseiben is igaza volt. Megtudhatjuk, hogy mit konspirált valójában a démonizált Galilei Kör, hogy miért tört ki az õszirózsás forradalom, és hogy milyen volt a proletárdiktatúra 133 napos "vörös farsangja", a vörösterror, majd az azt követõ fehérterror, Horthy Miklósról pedig kiderül, hogy miért méltatlan a kultuszára. Úgy lehet olvasni ezt a gyûjteményes kötetet, mint egy regényt.

Kiadó: Napvilág Kiadó