Szerkesztette:Oberlander Báruch rabbi és Köves Slomó rabbi:

Talmud I-II Válogatott fejezetek I-II. Elsõ magyar fordítás

Zsidó vallás
Ár: 23900.00 Ft

A Talmud egy olyan különleges mû, amely a Tórához, a zsidó nép legszentebb könyvéhez írott magyarázatokat, kommentárokat, vitákat és történeteket foglalja magában. Az új magyar Talmud-fordítás azért készült, hogy a zsidó bölcsesség autentikus változatát megismerhessék a hívõk és mindazok, akik a zsidó hagyományok és világmagyarázat iránt érdeklõdnek.

Kiadó: Chábád Lubavics