Hermann Hesse:

Demian

Regény
Ár: 2990.00 Ft

Az ember élete lehetõség, hogy megtalálja a sorsához elvezetõ utat. De rábízhatjuk-e magunkat a sorsra? És ha ez a sors bûnökre csábít, ha eltávolít a tiszta és fényes világtól? Bûn-e a bûn? És jó-e a jó? Van-e szabad akaratunk? Létezik-e Isten? Mi az igazi szeretet? Amikor lelkünk mélyére nézünk, rájövünk, hogy hasonló kérdésekkel vívódunk mi is. Minden ember élete kísérlet, hogy eljusson önmagához. Minden ember élete egy ösvény sejtése. Senki sem volt még teljesen és maradéktalanul önmaga, mégis mindenki igyekszik önmaga lenni: ki tapogatózva, ki ahogy éppen tud. 1927-ben Hugo Ball, a zürichi dadaizmus vezetõ egyénisége Hesse születésnapjára megjelentet egy kis életrajzot az íróbarátról, melyben így ír a Demianról: „A Demiannal a költõ áttör minden határt: áttör önmagához, lehatol egészen az õsi összefonódottságig. És ének ez a mû az anyaság hatalmáról; ének az emberi lény gyökereirõl. Nyelvezete áttetszõen tiszta, és mégis olyannyira halálosan félelmetes, hogy a Gertrud hangjához hasonlóan képes megszólaltatni a szenvedély, sõt még a vérfertõzõ, káini szenvedély minden vad, édes ízét is, miközben teljesen tiszta emberi gondolatokat és viharokat is fel tud ragyogtatni. Mert a kor is beleszüremlett ebbe a nyelvezetbe – méghozzá milyen kor! Egy testvérgyilkos, lázadó, törvényellenes kor!” Hermann Hesse (1877–1962) Nobel-díjas német költõ és prózaíró, a XX. század világirodalmának egyik legismertebb alakja, a Grimm-testvérek után világszerte a legolvasottabb német szerzõ. Mûveit több mint ötven nyelvre lefordították, és mintegy százötven millió példányban adták ki. Több írását megfilmesítették, színpadi adaptációt készítettek belõlük, és halála óta a német nyelvterületen kívül, ahol már életében is híresnek számított, a világ különbözõ tájain és országaiban újra és újra felfedezik, és szinte kultikus tisztelet övezi. Mûveirõl neveztek el többek között beat-együttest és kávéházat. A Steppenwolf nevû amerikai zenekar Born to be wild számával Peter Fonda Easy rider címû filmje révén vált világhírûvé. A Demian címû regény az elsõ világháború alatt íródott, és Hesse mûvészetében egy új alkotói korszak kezdetét – és talán egyik csúcspontját is – fémjelzi. A német irodalomban már a romantikában közkedvelt lélekábrázolás hagyományit folytatva, a freudi és jungi pszichoanalízis eredményeit is felhasználva rajzolja meg az elõször Emil Sinclair álnéven kiadott regény ennek a fiatalembernek lelki fejlõdését, tusakodását önmagával és a világgal, míg végül lélekvezetõi – Max Demian és Éva asszony – segítségével felnõtté válván az elsõ világháború borzalmai közepette rátalál önmagára. Márai Sándor Elsõ élmény. Demian címmel már 1923-ban közölt róla kritikát a Kassai Naplóban.

Kiadó: Helikon