Ulickaja, Ljudmilla:

Elsõk és utolsók

Elbeszélések
Ár: 5000.00 Ft

Aki ismeri és szereti Ljudmila Ulickaja regényeit, válogatott elbeszélései kötetében is megtalálja mindazt, ami a világhírû orosz írónõ mûvészi világát jellemzi: a fordulatos, helyenként bizarr cselekményt, a meghökkentõ egyéni sorsokat, a szövevényes családi viszonyokat, a csipkeszerûen míves környezetábrázolást, a finom irodalmi és kultúratörténeti párhuzamokat. Az elbeszélések hõsei átfogják az egész orosz társadalmat a félkegyelmû koldustól a társadalmi kiváltságokat élvezõ, magasan kvalifikált értelmiségiig, a világra eszmélõ kisgyerektõl a haldokló aggastyánig, az apácalelkületû elvált nõtõl a szenvedélyes szerelemre vágyó, magányos homoszexuálisig. A történetek együttérzést váltanak ki vagy ironikusak, könnyeket fakasztanak vagy nevetésre ingerelnek, de sosem akarják megmondani az "igazságot": a szerzõ az értelmezést az olvasóra bízza. Ljudmila Ulickaja, a "szoknyás Csehov", a csak rá jellemzõ stílusával, egyéni látásmódjával egyetemessége mellett a kisprózájában is a legnemesebb orosz irodalmi hagyományok folytatója.

Kiadó: Magvetõ