Békés Pál:

Érzékeny útazások Közép-Európán át

Regény
Ár: 3100.00 Ft

1987-ben írta Békés Pál e regényét, amikor Közép- Európában a határzárat még legföljebb bizonyos Mirabell, egy csúf, ám annál nemesebb lelkû öleb törhette át. Amúgy meg a testvéri országok határõrei egymás állampolgárait is meztelenre vetkõztethették, ha úgy tetszett nekik. Egy bizonyos Csehszlovák Szocialista Köztársaság és egy Német Demokratikus Köztársaság nevû állam különös elõszeretettel pártolta a hasonló eljárásmódokat, s bár az elõbbi a regény megjelenésének évében, 1991-ben már a végét járta, utóbbi pedig épp meg is szûnt, Békés Pál ifjú hõsének hányattatásai eleven, égõ emlékek voltak. Voltak és maradtak. Hõsünk neve - Jorik András - ismerõs lehet a szenvedélyes olvasók elõtt Lawrence Sterne Érzékeny útazások Franczia- és Olaszországban címû mûvének Kazinczy Ferenc-fordította magyar változatából. A Sterne-Kazinczyt parafrazáló stílusjáték pompás és mély írói ötlet szülötte: legyen mintánk egy klasszikus útiregény, amely épp annyira földrajzi értelemben vett csavargás naplója, mint amennyire bensõ út, és serkentõleg hathat egy emlékeivel és történelmi múltjával viaskodó magyar fiatalemberre a nyolcvanas évek derekán. Jorik András oldalán ellátogatunk a közelmúlt pesti, prágai, drezdai, weimari helyszíneire, különös figurákkal találkozunk (köztük a Gólemmel, egy cseh-szlovák sziámi ikerpárral, a Shakespeare-megálmodta cseh tengeren hajózó stewardessel, egy makacs német mozigépésszel), s megtapasztaljuk, hogy egy külvárosi vágóhíd halálélménye, bizony, a huszadik század pusztulástörténetének allegóriája lehet. És persze tanúi lehetünk András - amennyire alkalmi, annyira lázas - szerelmi kapcsolatainak. Hiszen az élet él, és élni akar.

Kiadó: Palatinus