John Keegan:

A második világháború

Tanulmánykötet
Ár: 3990.00 Ft

"Egyszerûen káprázatos... Nemzedékünk legkiválóbb hadtörténésze". - Tom Clancy Kereken nyolcvan esztendõvel ezelõtt robbant ki az emberiség történetének legnagyobb, legpusztítóbb és legvéresebb háborúja, amely a föld hat kontinensén és három óceánján zajlott, ötvenmillió áldozatot követelt, és pusztítása kiterjedt szinte a teljes emberi civilizációra. John Keegan brit hadtörténész lenyûgözõ intelligenciával és tökéletes arányérzékkel kalauzolja végig olvasóit a háború történetén. Az események részletes bemutatása mellett Keegan nagy hangsúlyt fektet a stratégiai elemzésre és a háború "vezérmotívumaira" is, miközben a világégés gazdaság- és társadalomtörténeti vonatkozásait is értõ módon tárja az olvasók elé. A részletesen elbeszélt hadi eseményeket úgy választja ki, hogy mindegyik megvilágítson egyet a modern hadviselés második világháborúra jellemzõ sajátos válfajaiból. Ennek alapján elemzi a légideszant-hadviselés (Kréta), a repülõgép-hordozókkal vívott tengeri háború (Midway), a páncéloscsata (Falaise), a nagyvárosi ostrom (Berlin), valamint a kétéltû hadviselés (Okinava) eseményeit és sajátos mozzanatait. Bemutatja a szembenálló szövetségi rendszerek mûködését, kitûnõ portrékat rajzol a háború legfontosabb szereplõirõl (Hitler, Tódzsó, Churchill, Sztálin, Roosevelt), és részletesen szól a tudomány és a haditechnika szerepérõl, a megszállás, az ellenállás, a hadászati bombázás és a hírszerzés hatásairól és következményeirõl - egyszóval mindenrõl, ami világméretûvé és totálissá tette a konfliktust. A brit tudós mára klasszikussá vált, monumentális mûve sokkal több, mint a háború egyszerû hadtörténete: lebilincselõ stílusának köszönhetõen akár regényként is megállja a helyét, kézikönyvként pedig nélkülözhetetlen mindazok számára, akik meg akarják érteni a 20. század legfontosabb eseményének mélyebb összefüggéseit. JOHN KEEGAN (1934-2012) több mint negyedszázadon át tanított hadtörténetet a sandhursti Királyi Katonai Akadémián, majd a Daily Telegraph védelmi rovatát vezette. Vendégoktatóként tanított Princetonban és Cambridge-ben is. Számos klasszikus hadtörténeti munka (A csata arca, A hadviselés története) szerzõje. 2000-ben lovagi címet kapott.

Kiadó: Jaffa Kiadó