N/ A:

A magyar festészet rejtõzködõ csodái ll. magyar-angol

Mûvészeti album
Ár: 18200.00 Ft

Magyarországon a 2014-es esztendõt az Építészet évének nyilvánították Ybl Miklós kétszáz éves születésnapja alkalmából. Emellett fontos kiemelni azt is, hogy idén száz éve, az elsõ világháború kezdetével ért véget a magyar építészet egyik legragyogóbb és leggazdagabb idõszaka. Ami azonban véget ért, az nem múlt el: az ebben az idõszakban létrehozott mûvészetbõl sokat merítettek a következõ generációk. Ez a könyv tisztelgés az elmúlt háromszáz év jól vagy kevésbé ismert nagy építészei elõtt, akik maradandó alkotásaikkal gyarapították a magyar kultúrát. Ugyanakkor olyan összegzés is kíván lenni, amely amellett, hogy bemutatja a közelmúlt három évszázadának jelentõs alkotóit és mûveiket, bevezeti az olvasót az építészet világába is: megmutatja a lehetséges épületelemzési szempontokat és értelmezési módokat, felhasználja és megmagyarázza azokat a szakkifejezéseket, amelyek az építészeti mû leírásánál használatosak bízva abban, hogy ezek segítségével még közelebb kerül az olvasóhoz az építészet sokszínû világa.

Kiadó: Mû-Terem Galéria KFT.