Kornai János:

Töprengések

Esszé
Ár: 3900.00 Ft

Milyen szerep jut a közgazdaságtudósoknak a történelmi pillanatokban? Hogyan viselkedett volna Marx, ha a 20. században él Budapesten? Miért kellene bátrabban oktatni a közgazdaságtant? A mindenkori értelmiségi, tudós ember nem légüres térben létezik. Tudományterülete sürgetõ kérdéseinek megoldása mellett folyamatosan mérlegelni kényszerül, mi a szerepe az õt körülvevõ világ alakításában. Mindegy, hogy a kommunista munkásmozgalom elméleti hátterének megalapozójáról van szó a 19. századi Londonban, esetleg Nagy Imre reformprogramját dolgozza ki 1956-ban Budapesten vagy éppen Kína gazdaságának piaci átalakulását segíti tanácsadóként - a gondolkodónak vállalnia kell a felelõsséget elméleteinek és tetteinek hatásáért. A Töprengésekben összegyûjtött gondolatébresztõ elõadásokban és véleménycikkekben Kornai János nemzetközileg elismert közgazdász, akadémikus, professor emeritus kíméletlen és õszinte (ön)kritikával tekint vissza sorsfordító idõszakokra, a saját és kortársai döntéseire és szerepvállalására, valamint egyéb lehetséges viselkedésmódokra. A high tech korszakban talán minden eddiginél fontosabb, hogy a filantróp professzor útmutatása nyomán végiggondoljuk, milyen lehetõségeink és kötelességeink vannak a világ alakításában és a határaink feszegetésében.

Kiadó: HVG