Farkas Zoltán:

Egy gyûjtõ arcképcsarnokából

Interjúkötet
Ár: 4490.00 Ft

Hárs István, Mester Ákos, Esterházy Péter, Tarnói Gizella, Kádár János, Marjai József, Antal László, Liska Tibor, Kornai János, Surányi György, Simor András Matolcsy György, Sárközy Tamás - õk 13-an kerültek fel Farkas Zoltán rendhagyó tablójára. A könyv elolvasása után a személyes hangvételû írásmódnak köszönhetõen a 13 szubjektív portré mellett egy 14. is kirajzolódott, magáé a szerzõé. Szereplõit négy ciklusba rendezte, a ciklusok címét Allan Ginsberg Üvöltés címû versébõl választotta, a sorrendet saját pályájának állomásai mentén határozta meg. A kötet elõszavában így jellemzte portrégalériáját: Több az anekdota, mint a leleplezés, ám több a tény, mint a minõsítés; a portrék nem teljes pályarajzok, többnyire csak jellemzõ szemelvények. Nem titkolom, kivel rokonszenvezem, kivel kevésbé, de a nézõpontot nem váltogatom. Szerepelõim át- meg átlátogatnak egymáshoz, együtt vagy egymás ellenében tették, amit. Volna egy extra szándékom is: bemutatni, hogyan mûvelhetõ a szakmám akkor, ha már slampos a diktatúra, akkor, ha kitör a szabadság, és akkor is, amikor ahhoz, hogy eljussunk az igazsághoz, új korlátokat kell átlépni, megkerülni vagy ledönteni.

Kiadó: Park Könyvkiadó Kft.