Vince Mátyás fõszerkesztõ:

Minden megoldás érdekel

Album
Ár: 4990.00 Ft

A kötet az újsághirdetések hazai aranykorát idézi, átfogja a teljes XX. századot. Nem tudományos mû, hanem személyes és szubjektív válogatás a Magyarországon megjelent újsághirdetésekbõl. Mint cseppben a tenger mutatkozik meg bennük száz év magyar valósága: kiderül, hogy elõdeink mit adtak- vettek, milyen házastársra vagy partnerre vágytak, milyen lakásokat és állásokat kerestek-kínáltak, vagy éppen miféle tervek megvalósításához próbáltak partnereket találni a gyakran viharos gyorsasággal változó körülmények közepette. S bár az apróhirdetések vannak a könyv fókuszában, az olvasó ízelítõt kap a korszak folyamán a hazai lapokban megjelent képes újsághirdetésekbõl is, amelyekben nem a magánemberek, hanem a cégek reklámüzenetei dominálnak. A kötetben szereplõ hirdetések hû tükrei a század különbözõ korszakainak: tartalmukban, nyelvezetükben, szóhasználatukban avagy képi megfogalmazásukban. A kötet összeállítója, Vince Mátyás, a HVG alapító fõszerkesztõje az apróhirdetéseken és a képes újsághirdetéseken kívül egy harmadik síkon is végigköveti a könyvben a XX. századot: minden egyes évhez egy-egy szalagcímet is választott az adott évben megjelent napilapokból. Ezek olyan eseményekrõl adnak hírt, amelyek Magyarország szempontjából fontosak vagy érdekesek voltak, vagy szóhasználatuk jellemzõ volt az adott évre illetve a korszakra. Ahogy a könyvhöz írott elõszavában Závada Pál írja: "a mindenkori címek inkább csak a század iránytû-jelei, hisz a kötet nem a válogatott vezércikkek könyve, hanem az apróbetûvel szedett hirdetéseké."

Kiadó: Kossuth