Szabó T. Anna:

Szabadulógyakorlat

Novella
Ár: 3500.00 Ft

Ez a szerelem és a halál könyve: Szabó T. Anna harmadik novelláskötetében testrõl és lélekrõl, sóvárgásról és rajongásról, örömrõl és hiányról beszél, az emberben lakó gyönyörû és iszonyú erõkrõl, arról, hogyan engedjük el vagy zabolázzuk meg a vágyainkat. A legjobban az érdekli, hogyan mûködik jól megkomponált életünk mélyén az ösztönvilág, hogy civilizálható-e a szenvedély, és lehet-e, érdemes-e másképpen szeretni, mint életre-halálra. A kötetben a vad felfokozottság és a túlvilági szenvedély hangjai vegyülnek a józan hétköznapok közeledési kísérleteinek szólamába, váltja egymást múlt és jelen, valóságos és képtelen. A történetek hullámzása, intenzitása és lecsendesedõ pillanatai úgy hatnak ránk, mintha zenét hallgatnánk. A Szabadulógyakorlat olyan titkokat tár fel az identitásról és a kapcsolatokról, amelyeket - bár talán még nem vettük észre - minden ember ismer.

Kiadó: Magvetõ