Csáki Tamás:

Árkay

Album
Ár: 9900.00 Ft

Kötetünk egy mûvészcsalád három generációjának öt tagját mutatja be, akinek egymással összefonódó alkotótevékenysége közel egy évszázadot fog át az 1870-es évektõl az 1960-as évtizedig. Közülük Kallina Mór, Árkay Aladár és Árkay Bertalan építészek voltak, s a másik két családtag is az építészethez kapcsolódó mûvészeti ágban alkotott: Árkay Sándor mûlakatosként, Árkayné Sztehlo Lily pedig üvegablak-tervezõként. Történelmi és stíluskorszakokon átívelõ, korábban csak vázlatosan ismert munkásságuk elsõsorban Budapest építészeti örökségét gazdagította, de mûveikkel számos kisebb-nagyobb hazai településen is találkozhatunk. A családtörténet és így könyvük központi személyisége az 1868-ban született Árkay Aladár, aki húszévesen az apja, Árkay Sándor mûhelyében készülõ lakatosmunkákhoz rajzolt terveket, egy évtizeddel késõbb pedig apósa, Kallina Mór tervezõtársaként már olyan jelentõs historizáló középületeken dolgozott, mint a budai várban állt Honvéd Fõparancsnokság vagy Budai Vigadó. Legkarakteresebb mûvei az elsõ világháború elõtti évekbõl származó késõ szecessziós alkotások: a Városligeti fasori református templom, valamint a Bírák és Ügyészek kis-svábhegyi telepének változatos kiképzésû családi házai.Az 1920-as évek végén Bertalan és menye, Sztehlo Lily közremûködésével ugyanõ már modern katolikus templomépítészet és egyházmûvészet emblematikus magyarországi mûveit alkotta meg: a gyõr-gyárvárosi és a városmajori plébániatemplomot. Árkay Bertalan nemcsak a húszas-harmincas évek egyik legfoglalkoztatottabb modern családiház-tervezõje, de az ötvenes-hatvanas évek kevéssé ismert templomépítészetének is legtermékenyebb mestere volt. Könyvünk tanulmányai tömören, de tudományos igényességgel tekintik át az egyes alkotók életmûveit, elemzik legfontosabb alkotásaikat; együttesük különleges metszetet kínál a tárgyalt évszázad hazai építészetének történetébõl. A kötet eddig javarészt publikálatlan illusztrációs anyagának többsége az Árkay család gazdag terv- és fényképhagyatékából került ki.

Kiadó: Holnap