Bertók László:

Együtt forog

Vers
Ár: 2500.00 Ft

Bertók László utolsó, befejezett kötete az Együtt forog, benne összesen 243 darab firkával. A könyv szerkezetét, a versek együtt-forgását teljes egészében a költõ alakította ki. Bertók utolsó korszakának meghatározó formája a firka. Kétsoros megfigyelések, reflexiók, leírások, lételméleti tréfák egyetlen rím akkordjában. Az Együtt forog - akár egy lírai napló - a betegség, az öregség, a közérzet és a közélet gondolati-érzelmi körében, gyûrûjében született. Bertók bölcsessége, életszeretete azonban mindenen átragyog, így tud ezekbe az aforisztikus minimumformákba ennyi maximát és poézist belesûríteni. A "firka" Bertók László mûveinek esetében tekinthetõ az epigramma változatának is, amely az idõskori líra nagy témáit és apró megfigyeléseit mutatja emberközelbõl egyetlen metszetben, kimerevített pillanatban, amelynek kontrasztja az örökkévalóság vagy az elmúlás. Bertók László (1935-2020)

Kiadó: Magvetõ