Kiss Tibor Noé:

Beláthatatlan táj

regény
Ár: 3700.00 Ft
Készleten: 2.00 db

Éjszakai fények az autópályán, csillagok az égbolton, villódzó tévékészülék, egy bárpult tükrözõdései – nyugtalanító, mozaikszerû képek adják a Beláthatatlan táj nyitányát. Egy huszonéves lány az autóbalesete után öntudatlan állapotba kerül, apja hol a betegágya mellett virraszt, hol a baleset nyomait kutatja. Az autópályához közeli településen egy fiatal testvérpár él, együtt, egymás mellett, két szobában, de élhetnének akár két külön kontinensen is. Õk négyen a könyv fõszereplõi és egyben elbeszélõi is, akik ismeretlen helyzetben találják magukat, az életükrõl alkotott fikciójuk felkavarodik és átrendezõdik. Új keretekhez kell alkalmazkodniuk, döntési kényszerbe, leállósávba sodródnak – a baleset mindannyiuk számára sorsfordító esemény. Mintha tudatuk sötét felületeit is átvilágító beszédükkel érzékeltetnék napjaink Magyarországának társadalmi érzéketlenségét, hogy az alárendelõdések, megszokások és elfojtások láncolatai miképpen nehezítik meg a kommunikációt. Kiss Tibor Noé prózájára jellemzõen itt is a perspektívák mozgása lendíti elõre a történetet: leírások, nagyítások és nagytotálok váltakoznak, közben kirajzolódik a városi határvidék és a belsõ tájak szürke zónája. A Beláthatatlan táj elemelt költõiségével és szürreális kompozícióival radikális és felszabadító olvasmány.

Kiadó: Magvetõ