Milbacher Róbert:

Angyali üdvözletek

Regény
Ár: 3500.00 Ft
Készleten: 2.00 db

Mi lenne, ha nem Jézust, hanem Keresztelõ Jánost tekintenénk megváltónak? Az Angyali üdvözletek ezt a bibliai eredetû kérdést járja körül háromféleképpen. Az elsõ sík evangéliumi szövege Keresztelõ János életét követi nyomon eddig sosem látott perspektívából kínálva betekintést egy apokrif megváltástörténetbe. A regény második szintje a történeti Júdeába vezeti el az olvasót. A Keresztelõ születésekor játszódó események Zakariásnak, János apjának szerencsétlen kimenetelû templomi szolgálatával veszik kezdetüket. A könyv harmadik szólama részben folytatása a szerzõ elsõ, nagy sikerû könyvébõl (Szûz Mária jegyese) ismert falusi történeteknek - végre megtudhatjuk, hogyan lett eretnekké és miért átkozta ki az Egyház az Esperest. A három nyelvi, történeti és kulturális réteg szorosan összefonódik a könyvben, hol megvilágítják, hol cáfolják, hol relativizálják egymást. Milbacher Róbert regénye Zakariás alakján keresztül a hit és a hitetlenség, az emberi és az isteni illékony és egyszersmind áthághatatlannak tûnõ távolságával, a szentség elviselhetetlen rettenetével szembesíti az olvasót. Férfi és nõ egymásrautaltságán, szenvedéseiken és örömeiken keresztül bemutatja, milyen sokféleképpen élhetõ meg mindaz, amit sajátosan emberinek nevezünk a vágyott vagy tagadott istentapasztalat fényében.

Kiadó: Magvetõ