Ladányi János:

Hanyatló világok - Szubjektív tudományos önéletrajz

önéletírás
Ár: 2490.00 Ft
Készleten: 13.00 db

Ez a könyv Ladányi János 45 éves munkássága legfontosabb eredményeit foglalja össze. Annyiban tér el egy hagyományos szakkönyvtõl, hogy elsõsorban a témaválasztáshoz és a tanulságok levonásához vezetõ szubjektív utat, családi meghatározottságokat, élményeket és benyomásokat veszi számba. Teszi ezt úgy, hogy - a megszokott, meglehetõsen bonyolult tudományos nyelvezet helyett - erõsen leegyszerûsített nyelvet használ. Emellett nem a tudományos felismeréshez vezetõ bonyolult útra, hanem az egyes kutatások eredményeire koncentrál. A kötetben alig vannak számok és adatok - statisztikai táblázatok, diagramok pedig egyáltalán nem találhatók ebben a könyvben. A választott stílus és nyelv aztán erõsen meghatározza a kötetben tárgyalt témákat is. Az elsõ két fejezet a szerzõ szülõhelyével és családjával, valamint általános és középiskolai tanulmányaival foglalkozik. Ezt követi egy hosszabb, a rendszerváltás elõtti és utáni szociálpolitikával foglalkozó fejezet, aminek nem titkolt célja a Kádár-rendszer alatti társadalmi egyenlõtlenségek mértékével és azok szociálpolitikai kezelésével kapcsolatos illúziók eloszlatása. A továbbiakban a szerzõ több oldalról járja körül azt a problémát, hogy a társadalmi egyenlõtlenségek kialakulásának és újratermelõdésének megértése szükségképpen részleges marad, ha az etnikai egyenlõtlenségek szerepét figyelmen kívül hagyjuk, és kizárólag az egyénnek a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt pozíciójából próbálunk kiindulni. Végül a könyv a nemzeti habitussal mint történelmi termékkel és történelemformáló tényezõvel foglalkozik. A szöveges részekhez archív és új fotók társulnak. Az utóbbiak Csanádi Gábor munkái.

Kiadó: L' Harmattan