Petõ Andrea:

Árnyékban - Rajk Júlia élete

Életrajz
Ár: 3800.00 Ft
Készleten: 28.00 db

Ez a kötet egy különleges és kivételes életû nõrõl szól. A magyar történelem nem bõvelkedik kiemelkedõ nõi politikusokban, de még õk is gyakran feledésbe merülnek a hazai emlékezetpolitikai csatározásokban. Rajk Júlia élete is folyamatosan árnyékba került mivel sehova sem lehetett besorolni a mindig is megosztott magyar közéletben. Kommunistának túl kritikus volt, ellenzékinek túl kommunista. Nõnek túl magas és túl híres. Rajk Júlia árulással, börtönnel, erõszakkal, elhallgatással és szenvedéssel teli élettörténetét végigkísérik a 20. századi magyar történelem sorsfordító eseményei. Földi Júlia néven született, az illegalitásban ismerkedett meg Rajk Lászlóval, majd a késõbbi belügyminiszter feleségeként fontos politikai pozíciókat vállalt 1945 és 1949 között. Miután férjét ártatlanul kivégezték, õ maga öt évre börtönbe került, nevét elvesztette, fiától elszakították, munkahelyérõl elbocsátották. Szabadulása után egyetlen cél éltette: hogy megszerezze "saját nevét", amely együtt járt a fiáért és férje rehabilitációjáért való küzdelemmel. Végül a Nagy Imre körét sújtó romániai fogságból hazatérve Rajk Júlia lett: a Kádár-rendszer politikai ellenzékének önálló - és gyakran öntörvényû - szereplõje, aki rendíthetetlenül hitte, hogy az emberi szolidaritás érték, és hogy az egyenlõtlenségek és igazságtalanságok ellen harcolni kell. Az utókor azonban hajlamos a férjek vagy épp a fiak fontosságában mérni a nõk életét. Rajk Júliát férje árnyéka egyszerre védte és eltakarta, miközben meghatározta nyilvános cselekvési terét is. Minden a rendelkezésre állt, hogy a magyar történelem egyik sokat ünnepelt kulcsfigurája legyen, mégsem így történt. Hogy miért, errõl szól Petõ Andrea közel két évtizede megjelent monográfiájának javított és az új források tükrében átdolgozott kiadása.

Kiadó: Jaffa Kiadó