Ashbery, John:

Önarckép konvex tükörben

Vers
Ár: 2890.00 Ft
Készleten: 4.00 db

Nincs még egy költõ az elmúlt bõ fél század amerikai költészetében, aki annyi fejtörést okozott volna a kritikusoknak és az olvasóknak, mint John Ashbery. Költõi pályája 1955-ben indult, de a valódi áttörést az 1975-ös mû, az Önarckép konvex tükörben (Self- Portrait in a Convex Mirror) hozza el a számára, mely a rákövetkezõ évben elnyerte az amerikai líra hármas befutóját: a Pulitzer-díjat, a Nemzeti Könyvdíjat és a Nemzeti Könyvkritikusok Körének Díját is. Az Önarckép konvex tükörben az amerikai posztmodern költészet alapmûve lesz, és már a megjelenése körüli években a kortárs költészet klasszikusaként kezdenek beszélni róla. A közelmúlt világlírájának egyik mérföldköve végre magyarul is olvasható. John Ashbery (1927-2017) amerikai költõ, mûfordító, esszéista. Rochesterben született, az ötvenes évek elejétõl New Yorkban élt, s a számos kritikus és irodalomtörténész által az utolsó nagy hatású avantgárd csoportosulásnak tartott New York-i költõi iskola meghatározó alakja lett. Több mint harminc verseskötete jelent meg életében, köztük a talán legfontosabb, Önarckép konvex tükörben 1975-ben. A háború utáni amerikai és egyetemes líra legnagyobb hatású alkotóinak egyike.

Kiadó: XXI. Század Kiadó