Csáth Géza:

Smaragd asztal - Csáth Géza válogatott levelezése

levelek
Ár: 5500.00 Ft
Készleten: 5.00 db

Csáth Géza teljes, ma ismert levelezése mintegy 1500 darabra rúg. Kiadásunk ezekbõl válogat, Csáth leveleit kiegészítve a hozzá írottakkal. Megismerhetjük családtagjaihoz fûzõdõ viszonyát, irodalmi és mûvészeti kapcsolati hálóját, kibontakoznak mûvészekkel és orvosokkal szõtt barátságai - Kosztolányi Dezsõtõl Weiner Leóig, sõt Pucciniig számos jelentõs mûvésszel levelezett, Ady a Csorba- tóhoz invitálja, Vészi Margit baráti hangú levélben mond véleményt a novelláiról, Csáth Karinthyné halálának okairól érdeklõdik orvosi szaknyelven Kosztolányitól... A leveleket olvasva feltárul a XX. századelõ - Szabadka, Budapest, tátrai és erdélyi fürdõvároskák - sokszínû világa, ahol a levelezõpartnerek is legalább annyi érdekes ablakot nyitnak meg a saját életükre, mint Csáth a maga tragikus történetére. A Smaragd asztal (ez Csáth soha meg nem valósult lapjának a címe) fontos adalékokkal szolgál nemcsak Csáth, de például Kosztolányi mûveinek keletkezéstörténetéhez is. A válogatás, a jegyzetek és az annotált névmutató Molnár Eszter Edina és Szajbély Mihály munkája.

Kiadó: Magvetõ