Thomas Mann:

A kiválasztott

Regény
Ár: 2900.00 Ft
Készleten: 1.00 db

A kiválasztott témáját Thomas Mann a Gesta Romanorumból meríti. A regény szinte változtatás nélkül követi a középkori legenda meglepõ, már-már bizarr cselekményét. A hercegi testvérpár Wiligis és Sibylla bûnös szerelmébõl születõ, a sors kegyére bízott, kitaszított gyermek férfivá serdül, s az ördögi erõk kegyetlen akaratából saját anyját veszi feleségül. A kettõs vérfertõzést felismerve Gregorius elképesztõen súlyos vezeklést vállal. Tizenhét esztendeig él egy kopár sziklaszirthez bilincselve, jóformán minden táplálék nélkül, míg végül az éhségtõl, szomjúságtól szinte mormotává zsugorodik. A bûnhõdést teljes bocsánat követi: Szert Péter trónjára emelik, s mint pápa feloldozhatja anyját és önmagát a szörnyû vétek alól. A regény és legenda közti alapvetõ különbség azonban az, hogy Thomas Mann nem a dogmatikus kiválasztást, predesztinációt igazolja, hanem az emberi élet érdemen és szerencsén alapuló, mégis kiszámíthatatlan változandóságát mutatja be.

Kiadó: Gabo