Bodor Ádám:

Sinistra körzet (5. kiadás)

szépirodalom
Ár: 3300.00 Ft

Az immár klasszikus regény vagy novellafüzér (a mûfaji határok a Sinistra körzet esetében is elmosódnak), amelyet Bodor egyik fõ mûveként tart számon az irodalomtörténet, épp negyedszázada, 1992-ben jelent meg elõször. Az egyszerre ismerõs és holdbéli tájnak ható hegyvidéki terepen kirajzolódó történet a totalitárius rendszer mûködését mutatja be mély iróniával és fekete humorral egy szigorúan behatárolt, kevés szereplõs, groteszk világban. „...(Bodor Ádámot) olvasván egyáltalán nem gondolunk szavakra: megaláztatásokra gondolunk, kiszolgáltatottságra, reményre, fagyra, dérre, erdõre, bûzre, medvére, pálinkára, férfira, nõre. A bársonyfenekû Elvira Spiridonra, a nagy fehér cubákú Aranka Westinre, a buja tündérbõl szõrös állattá változott Connie Illafeldre, Bebe Tescovinára, akinek a szeme éjszaka világít, mint a hiúzé....Hogy mindez realizmus-e vagy szür vagy mágikus - ezen manapság nem érdemes studírozni. Vagy sohase is volt? Egyre bizonyosabb, hogy valaki álmodik minket. E könyv után növekvõ kíváncsisággal és konstans rémülettel kérdeznénk, hogy mi van, ha ez a valaki fölébred. Ki?" (Esterházy Péter)

Kiadó: Magvetõ