Bánó András:

Hét nap , hét éjjel

Életrajz
Ár: 3950.00 Ft
Készleten: 4.00 db

Páratlanul izgalmas 20. századi élettörténet bontakozik ki e regényes életrajzban, mely a Beregszászon született, jogot végzett Szegedi Sándor „kalandjait” meséli el. Szegedi a vészkorszak megpróbáltatásait túlélve, az általa elképzelt demokratikus Magyarországon próbálta megtalálni a helyét, de rájött, hogy ami Rákosiék hatalomra jutása után történt, az minden volt, csak nem demokratikus. A „kisember” magánharcot kezdett hát az elnyomó rendszer ellen. E harc része volt, hogy Szegedi Sándor – dacolva a nyilvánvaló veszéllyel – vállalkozott arra, hogy tudósításokat küld a Szabad Európa Rádiónak. A magyarországi helyzetet ismertetõ hiteles beszámolókat a Bécsben élõ Ábrányi Aurélon keresztül továbbította Nyugatra, akirõl kezdetben sem õ nem tudta, hogy kettõs ügynök, sem pedig sógora, Adalberto Struzzeiro, a budapesti olasz követség sajtóattaséja. Ábrányi nemcsak õket, hanem „forradalmi” csoportjuk többi tagját is lebuktatta. Struzzeiro ezt követõen öngyilkosságot kísérelt meg, de megmentették, így elhagyhatta az országot, Szegedit és társait azonban letartóztatták. Szegedi egy darabig ellenállt, és tagadott, de a Gyorskocsi utcai fogdában az ÁVH bevetette a „hét nap, hét éjjel” módszert. Ennyi idõn keresztül nem hagyták aludni, s a teljesen kimerült embert végül sikerült megtörniük. Hátborzongató, ahogy Szegedi leírja az ÁVH kihallgatási módszereit, a Rákosi-korszak mindennapjait, a diktatúra mindent átszövõ hálóit, a háború és az azt megelõzõ évek meghurcoltatásait – és a meghurcoltatások közepette a mindennapi életet. Szegedi Sándor röviddel halála elõtt elküldte Bánó Andrásnak könyve kéziratát azzal a kéréssel, hogy rendezze sajtó alá, ellenõrizze a neveket és az adatokat, s próbálja meg kiadatni. Az ismert újságíró azzal, hogy részt vállalt a kézirat átdolgozásában, emléket is akart állítani édesapja, Bánó Endre grafikusmûvész második feleségének, a tragikusan fiatalon, 44 évesen meghalt Lajta Edit mûvészettörténésznek, Szegedi Sándor elsõ feleségének, akit két évre ítéltek az általa szintén a Szabad Európának küldött tudósítások miatt. Szegedi Sándor egyébként kémkedésért másodfokon öt évet kapott. Miután az ’56-os forradalom kiszabadította börtönébõl, elhagyta az országot, és Amerikában kezdett új életet.

Kiadó: Scolar